thần đồng Trung Quốc-Bi kịch trong lò đào tạo thiên tài ở Trung Quốc: Từ cậu bé 'đệ nhất thần đồng', 10 tuổi đỗ ĐH, 17 tuổi làm giảng viên đến kẻ mất phương hướng, sớm tìm lối thoát nơi cửa Phật