tham nhũng-Nhận tiền 'cảm ơn', phó phòng công chứng bị miễn nhiệm chức vụ