tham lam-Đàn bà càng tham lam 4 thứ này càng mất hết phúc lộc, cả đời khốn khó