thảm họa nấu nướng-Nằng nặc đòi vào bếp hôm về ra mắt nhà người yêu, cô gái làm cháy đen cả bếp khiến bố mẹ chồng tương lai phải căn dặn: 'Tìm hiểu thêm đi con, đừng vội!'