Thảm họa động đất-Nhật Bản: Lệnh sơ tán kéo dài hơn 10 năm được dỡ bỏ ở vùng thảm họa