Thảm họa đặt hàng qua mạng-Chờ mòn mỏi 1 tuần mới được giao hàng, cô gái trẻ 'cạn lời' khi mở chiếc thùng lớn ra chỉ thấy toàn không khí cùng một bức 'tâm thư'