Thái Lan-Thái Lan: Số ca nhiễm vượt 1.000, bắt đầu tình trạng khẩn cấp