Thái Lan-Shipper Thái Lan gây phẫn nộ vì yêu cầu khách hàng nữ mặc áo ngực