thái giám-Tại sao các đầu bếp Ngự Thiện phòng không bị 'tịnh thân' như thái giám dù là cùng làm việc trong Tử Cấm Thành?