Thái Bình-Tỉnh Thái Bình bất ngờ thông báo cho học sinh lớp 12 đi học lại từ ngày 4/3