Thái Bình-Thiếu nữ 17 tuổi bất ngờ trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông, người dân ứng cứu bất thành