Thaco-Loạt xe Kia sắp tăng giá tại Việt Nam, cao nhất tới 20 triệu đồng?