Thách thức danh hài-Khương Dừa lên tiếng vụ Trấn Thành bị tát tại Thách thức danh hài: 'Tôi thấy có lỗi, phát ngượng với Trấn Thành vì để lọt thí sinh như vậy!'