tết trung thu-Một tuần sau Rằm tháng 8, người Hà Nội vẫn đội mưa mua bánh trung thu đại hạ giá