Tết Nhâm Dần 2022-Người trồng đào Nhật Tân tất bật tuốt lá, lắp điều hòa chuẩn bị vụ hoa Tết