Tết Nguyên đán 2021-Tết Nguyên Đán 2021, các hãng bay khai thác cao điểm đến 1.200 chuyến/ngày