Tết Mậu Tuất-Chùm ảnh: Hàng nghìn người dân đổ về chùa Phúc Khánh cúng sao giải hạn đầu năm