tết hàn thực-Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực