tết hàn thực-Video - Ảnh: Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trôi, chay dịp Tết Hàn thực