tết cổ truyền-Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua