Tencent-Ông chủ TikTok từ chức, tránh số phận như Jack Ma?