tên cướp manh động-Bắt khẩn cấp tên cướp vật lộn với nữ nhân viên trong cửa hàng