taxi công nghệ-Ông lớn số 1 Việt Nam dính cú sốc, lỗ nặng khó gượng, nghìn người mất việc