tàu thuyền-Tại sao rất nhiều tàu thuyền đều sơn màu đỏ phần đáy?