Tàu hải dương 8-Phản đối nhóm tàu Hải Dương 8 tiếp tục mở rộng hoạt động trong vùng biển của Việt Nam