Tàu điện Cát Linh - Hà Đông-Sát Tết, theo kỹ sư 'khám' tổng thể tàu Cát Linh - Hà Đông mỗi đêm