Tàu cá-Xà lan đâm chìm tàu cá trên biển, xuyên đêm cứu người gặp nạn