Tập trận chung-Hàn Quốc ký thỏa thuận tăng đóng góp chi phí quân sự cho Mỹ