Tập đoàn điện lực Việt Nam-Tập đoàn điện lực Việt Nam gặp thách thức tài chính lớn cuối 2019 vì lẽ gì?