Tập Cận Bình-Những chủ đề có thể 'đốt nóng' cuộc họp kín Bắc Đới Hà của lãnh đạo Trung Quốc