Táo quân 2022-Cả nhà Trung Ruồi - Bắc Đẩu mới ở Táo Quân 2022 nhiễm Covid-19