tăng trưởng kinh tế-Ngân hàng Thế giới không cho Trung Quốc vay tiền để chống dịch corona