Tăng Thanh Hà bị mỉa mai-Sao nữ 'đá xéo' Tăng Thanh Hà 'ăn bám, máy đẻ' tiếp tục đăng đàn: 'Đừng nên nhột làm gì cả'