Tăng Thanh Hà-Hà Tăng khoe con trai 2 tuổi đã có thói quen đặc biệt