tặng siêu xe hộ nghèo-Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Siêu xe về đâu?

  • Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Siêu xe về đâu?

    Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Siêu xe về đâu?

    Theo điều tra của PV Tiền Phong, có những đối tác nước ngoài mỗi năm hào phóng “tặng” hơn 100 siêu xe cho doanh nghiệp, cá nhân ở Việt Nam. Các đối tác này hầu hết là đại lý, nhà buôn ô tô nổi tiếng, hãng vận tải biển xuyên biên giới. Xe biếu tặng cuối cùng không đi về địa chỉ được cấp phép trước đó mà vào… các showroom ô tô.