tặng hoa bệnh nhân cách ly-Giám đốc bệnh viện lên tiếng vụ nam bệnh nhân ném hoa được tặng sau khi hết cách ly