tàng hình-Tin thầy bói rằng mình có thể tàng hình, người đàn ông...trần truồng đi ăn trộm