tăng cân-Đến 'nam thần' Hoắc Kiến Hoa cũng không thoát khỏi nỗi buồn 'phát phì' tuổi trung niên