TAND TP Hà Nội-Phát lộ phần mềm bí mật thể hiện lợi nhuận ‘khủng’ của Nhật Cường