Tân Sơn Nhất-Hình ảnh ngày đầu Tân Sơn Nhất 'mở cửa' đón khách đến và đi các tỉnh