tân sinh viên-Tân sinh viên đại diện lên phát biểu ngày khai giảng, lỡ miệng nói 3 chữ nhạy cảm khi chưa tắt micro, nghe mà hết hồn