tàn nhẫn với vợ-Say đắm gái cắt tóc gội đầu nhưng không chịu giải thoát cho vợ, tôi có phải người chồng tàn nhẫn?