Tân Hoàng Minh-Tân Hoàng Minh dừng kinh doanh các chi nhánh trên cả nước, dồn tiền trả nợ