tấn công chủ tịch phường-Chủ tịch phường bị 2 kẻ lạ mặt dùng mũ bảo hiểm tấn công