tân binh-Tân binh huyện Mèo Vạc, Hà Giang xúc động chia tay người thân lên đường nhập ngũ