tẩm xăng tự thiêu-Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông tẩm xăng tự thiêu giữa đường