Tâm thần-'Nữ quái' 4 lần đi chữa bệnh tâm thần rồi liên tiếp phạm tội trong suốt 20 năm