tắm mùa lạnh-Tắm mùa lạnh mà làm việc này thì dễ đau đầu, trúng gió, cảm mạo cực kỳ nguy hiểm