Tài xế-Tài xế taxi nghênh ngang cản đường xe cấp cứu trên cầu Vĩnh Tuy