tài vận-5 vị trí trong nhà tuyệt đối không được đặt bình nước kẻo, tiền bạc vừa vào đã ra, làm đâu hỏng đấy