tài tử hongkong-Tài tử Hongkong ga-lăng với Khánh My ở sân bay