tại sao-Hệ thống phòng không trong phim Nhà Trắng thất thủ là có thật?

  • Hệ thống phòng không trong phim Nhà Trắng thất thủ là có thật?

    Hệ thống phòng không trong phim Nhà Trắng thất thủ là có thật?

    Nhà Trắng và tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ 3 đã phải phong tỏa tạm thời do "một hành vi vi phạm không phận hạn chế tại Vùng thủ đô quốc gia", theo thông báo của Sở mật vụ. Thế nhưng thứ vừa được phát hiện là một hệ thống phòng không đặt trên nóc của một tòa nhà nằm trên cùng một con đường với Nhà Trắng.

  • Vì sao một số người lại thích uống rượu?

    Vì sao một số người lại thích uống rượu?

    Trong một vài trường hợp, rượu làm chúng ta cảm thấy tốt hơn. Nó là “chất bôi trơn” trong các mối quan hệ xã hội, và có thể đối với nhiều người, rượu có cái ngon riêng của nó.