tại sao-Tại sao chúng ta có thể nhìn thấy các thiên hà xa xôi mà không thể thấy các hành tinh lân cận?