tai nạn xe tải-Video: Bị kẹt giữa xe tải và ô tô con, người đàn ông đi xe máy thoát ở vị trí không ngờ